LBF veidlapa par valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadam